Słownik badawczy
Indeks haseł

Wywiad jakościowy (ang. qualitative interview)

wywiad prowadzony przez moderatora, w formie swobodnej dyskusji z respondentem, za pomocą niestandaryzowanych narzędzi badawczych (scenariuszy wywiadu).

Zobacz także:
  - Diada (ang. diad)


Zobacz także:
  - FGI (Focus Group Interview)


Zobacz także:
  - IDI (Individual In-Depth Interview)


Zobacz także:
  - Moderator (ang. moderator)


Zobacz także:
  - Moderowanie (ang. moderating)


Zobacz także:
  - Scenariusz wywiadu (ang. discussion guide, discussion scenario, topic guide)


Zobacz także:
  - Transkrypcja wywiadu (ang. transcription)


Zobacz także:
  - Verbatim


Zobacz także:
  - Wywiad (ang. interview)


Zobacz także:
  - Wywiad ilościowy (ang. quantitative interview)


Zobacz także:
  - Wywiad osobisty (ang. face-to-face; personal interview)