Słownik badawczy
Indeks haseł

Skala semantyczna (ang. semantic differential scale)

skala, najczęściej pięcio- lub siedmiopunktowa, powszechnie wykorzystywana do oceny postaw, zjawisk, obiektów itp.

Cechą charakterystyczną tej skali jest to, że jej bieguny (początek i koniec skali) oznaczone są dwoma antonimami: zły – dobry, tani – drogi, nieprzydatny – użyteczny itp. Pomiędzy tymi skrajnymi określeniami znajduje się kilka kategorii pośrednich, oznaczonych domyślnie liczbami naturalnymi. Skala taka może wyglądać następująco:

Czy Pana(i) zdaniem produkt X jest:

Tani 1 2 3 4 5 6 7 Drogi

Respondent wskazuje na tę kategorię, która w największym stopniu odpowiada jego ocenie lub emocjom.

Skala ta nazywana jest również dyferencjałem semantycznym lub skalą Osgooda, od nazwiska jej twórcy, amerykańskiego psychologa Charlesa E. Osgooda (ur. 1916 – zm. 1991).

Zobacz także:
  - Dyferencjał semantyczny (ang. semantic differential)


Zobacz także:
  - Osgood Egerton Charles


Zobacz także:
  - Skala bipolarna (ang. bipolar scale)


Zobacz także:
  - Skala dwubiegunowa (ang. bipolar scale)


Zobacz także:
  - Skala Likerta (ang. Likert scale)


Zobacz także:
  - Skala Osgooda (ang. Osgood scale)


Zobacz także:
  - Skala pomiarowa (ang. measurement scale)


Zobacz także:
  - Skala postaw (ang. attitude scaling)


Zobacz także:
  - Skala Thurstone’a (ang. Thurstone scale)