Share of mind

Share of mind to wskaźnik wykorzystywany do oszacowania udziału marki jakiegoś produktu lub usługi w świadomości konsumentów. Wskaźnik ten uzyskuje się zwykle za pomocą badań realizowanych w trakcie lub po zakończeniu jakiejś kampanii reklamowej, promocyjnej itp. Osoby badane proszone są o … Czytaj dalej

Store check

Store check to badanie produktu polegające na spisie towarów sprzedawanych w wybranej grupie (tzw. panelu) sklepów, hipermarketów itp. Celem badania store check jest najczęściej określenie udziałów poszczególnych marek produktów, ustalenie średnich cen produktów itp.