Oferta badawcza

plan badania

OFERTA BADAWCZA I SPECJALIZACJA

Oferujemy szeroki wybór usług w zakresie realizacji badań marketingowych i rynkowych dla firm z branży wydawniczej, medialnej, edukacyjnej, nowych technologii oraz instytucji kultury.

 • konsultacje metodologiczne przy planowaniu badań
 • przygotowanie narzędzi badawczych (ankiety, kwestionariusze, scenariusze wywiadów)
 • realizacja badań w terenie (wywiady ilościowe, wywiady jakościowe)
 • testy i badania produktów
 • badania opinii, potrzeb i satysfakcji klientów
 • badania marki i wizerunku firm oraz instytucji
 • planowanie i koordynowanie kampanii telemarketingowych
 • badania online
 • badania typu desk research
 • analizy statystyczne i data mining.

BADANIA W TERENIE

Realizujemy wywiady ilościowe i jakościowe w całej Polsce. Współpracujemy z ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami ankieterskimi. Wysoką jakość realizacji terenowej zlecanych badań zapewniamy dzięki współpracy z:

 • koordynatorami regionalnymi we wszystkich 16 miastach wojewódzkich
 • blisko 200 ankieterami w całym kraju
 • 40 moderatorami wyspecjalizowanymi w realizacji wywiadów jakościowych.

Ankieterzy, z którymi współpracujemy, specjalizują się od lat w badaniach akademickich i edukacyjnych, firm i przedsiębiorstw, samorządów oraz instytucji publicznych. Na liście referencyjnej klientów naszych sieci ankieterskich znajdują się liczne uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe.

analiza statystyczna

ANALIZY STATYSTYCZNE I DATA MINING

Oferujemy również usługi w zakresie przetwarzania i analizy danych ilościowych za pomocą oprogramowania SPSS oraz Excel:

 • wprowadzanie danych ilościowych z kwestionariuszy i ankiet
 • przygotowanie i przetwarzanie zbiorów z wynikami badań ilościowych
 • przetwarzanie i analiza wielkich zbiorów danych pochodzących z hurtowni danych, CRM itp.
 • opracowanie zbiorów i tabel wynikowych
 • realizacja wybranych analiz statystycznych i data mining.

raport pisemny z badania

INNE USŁUGI

 • analizy typu desk research, pozyskiwanie i przetwarzanie danych rynkowych dostępnych w obiegu publicznym
 • planowanie i koordynowanie kampanii telemarketingowych
 • badania online
 • opracowanie raportów i ekspertyz badawczych (specjalizacja: edukacja, oświata, rynek wydawniczy, media).