Pytanie buforowe (ang. buffer question)

Pytanie buforowe zamieszczane jest pomiędzy poszczególnymi zestawami pytań, z których każdy dotyczy innego zagadnienia badawczego. Pytanie buforowe stosowane jest w celu uprzedzenia respondenta o zmianie omawianego tematu; wprowadza krótko w nowe zagadnienie.

Pytanie metryczkowe (ang. demographics question)

Pytanie metryczkowe dotyczy cech społeczno-demograficznych respondenta: płci, wieku, zawodu, stanu cywilnego, wykształcenia, dochodów itd. Niektórzy respondenci dość niechętnie odpowiadają na pytania metryczkowe, dlatego też zamieszczane są one na końcu kwestionariusza wywiadu (respondent, który odpowiedział na większość pytań, będzie bardziej skłonny … Czytaj dalej

Pytanie obciążone (ang. biased question)

Pytanie obciążone to mówiąc najprościej  każde pytanie, które jest wadliwie skonstruowane, zadane w taki sposób, że respondent może je zrozumieć błędnie lub nie zrozumieć w ogóle. Pytaniem obciążonym będzie również takie, na które respondent nie może udzielić sensownej odpowiedzi. Typowym przykładem pytań obciążonych jest … Czytaj dalej

Pytanie otwarte (ang. open-ended question)

Pytanie otwarte umożliwia respondentowi udzielenie dowolnej odpowiedzi: „Co pan sądzi o produktach firmy X”; „Jakie jest Pana(i) zdanie na temat obecnego rządu”? Dla pytania otwartego nie ma żadnego gotowego zestawienia możliwych odpowiedzi (tzw. kafeterii).