Słownik badawczy

DrukowanieSłownik badawczy zawiera obszerny wybór terminów stosowanych w badaniach
marketingowych, rynkowych i społecznych.

Przedstawia rodzaje badań, narzędzia, metody
i techniki badawcze oraz wszelkie pojęcia wykorzystywane przez badaczy w ich codziennej pracy.

Znajdziesz tutaj pojęcia dla znajomości
rzeczy niezbędne, bardzo ważne,
mniej ważne i całkowicie nieistotne.

 

© Copyright by Piotr Dobrodziej