Artefakt (ang. artefact)

Artefakt to zachowanie osoby badanej spowodowane wyłącznie zastosowaniem samej metody badawczej (np. eksperymentu lub obserwacji), nie powtarzające się jednak w codziennej rzeczywistości.

Autentyczność (ang. authenticity)

Autentyczność to taka cecha postawy, zachowań i poglądów osoby badanej, że są one odzwierciedleniem jej prawdziwych uczuć i myśli, a nie wynikają z samych okoliczności towarzyszących badaniu: presji badacza, chęci dostosowania się do społecznych oczekiwań itp.

Cenzus (ang. census)

Cenzus to zestawienie wszystkich wymaganych cech i warunków, które musi spełniać konkretna osoba, aby zostać uczestnikiem jakiegoś badania. Cenzus dotyczy najczęściej wieku danej osoby, miejsca zamieszkania, wykształcenia, zawodu itp. Termin „cenzus” w innym znaczeniu oznacza również powszechny spis ludności.

Dojrzewanie (ang. maturation)

Dojrzewanie to proces zmian w świadomości uczestników badania, zachodzących w trakcie jego realizacji. Dojrzewanie może mieć istotny wpływ na rezultat badania; często występuje w badaniach eksperymentalnych, których uczestnicy poddawani są rozmaitym bodźcom i manipulacjom, szczególnie sprzyjających zmianom ich opinii i … Czytaj dalej

Dopytywanie (ang. probing)

Dopytywanie to technika stosowana przez ankieterów lub moderatorów w trakcie wywiadów; celem dopytywania jest uzyskanie od respondenta wyczerpujących i precyzyjnych odpowiedzi. Dopytywanie może być stosowane wtedy, gdy respondent odpowiada na zadawane pytanie lakonicznie, niejasno lub po prostu unika odpowiedzi. W … Czytaj dalej