Błąd eksperymentalny (ang. experimental error)

Błąd eksperymentalny może zostać popełniony w trakcie eksperymentu i spowodować zafałszowanie jego wyników. Do najczęściej popełnianych błędów eksperymentalnych należy: zaplanowanie schematu eksperymentalnego nieadekwatnego do celów eksperymentu przygotowanie nieodpowiednich warunków eksperymentu (miejsce i czas) niewłaściwie przeprowadzona aplikacja bodźców eksperymentalnych i manipulacja nimi … Czytaj dalej

Bodziec eksperymentalny (ang. experimental stimulus)

Bodziec eksperymentalny to działanie podejmowane przez badaczy wobec uczestników grupy eksperymentalnej. Bodziec eksperymentalny może polegać na fizycznej lub psychologicznej stymulacji wobec osób biorących udział w eksperymencie, prezentowaniu im treści lub obiektów, które mogą wywołać określone reakcje itp.

Efekt placebo (ang. placebo effect)

Efekt placebo to zjawisko poprawy zdrowia lub samopoczucia u osoby przyjmującej substancję obojętną farmakologicznie. Efekt placebo obserwowany jest najczęściej w klinicznych badaniach eksperymentalnych, w trakcie testowania leków oraz w badaniach psychologicznych i terapii. Placebo, substancja obojętna farmakologicznie, podawana jest zwykle uczestnikom … Czytaj dalej