Brand Party Game

Brand Party Game to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych, a dotyczących oceny marek produktów; uczestnicy wywiadu mają za zadanie wyobrazić sobie poszczególne marki jako osoby uczestniczące w przyjęciu i opisać ich wygląd, ubiór, zachowanie, wzajemne relacje itd.

Brief Group

Brief Group to odmiana wywiadu FGI. Dyskusja prowadzona przez moderatora, w której uczestniczy od 4 do 6 osób, trwająca zwykle nie dłużej niż godzinę i obejmująca swoim zakresem jeden podstawowy wątek tematyczny. W wywiadzie tego typu mogą brać udział osoby, … Czytaj dalej

Clash groups

Clash groups, dosłownie „grupy konfliktowe”, „ścierające się ze sobą”. Odmiana wywiadu FGI; uczestnicy badania dzieleni są na dwie antagonistyczne grupy, które następnie zaczynają spierać się na jakiś temat, przedstawiając swoje racje i argumenty stronie przeciwnej. Przykładem może być dyskusja użytkowników … Czytaj dalej

Extended Group

Extended Group odmiana FGI. Dyskusja prowadzona pod kierunkiem moderatora, trwająca przeciętnie od 2 do nawet 6 godzin, czyli znacznie dłużej od grupy fokusowej. Wywiady realizowane omawianą techniką stosowane są w sytuacji, kiedy temat badania wymaga obszernych wyjaśnień, wyczerpującej dyskusji, zastosowania dodatkowych … Czytaj dalej

FGI (Focus Group Interview)

FGI (Focus Group Interview) czyli Zogniskowany Wywiad Grupowy to najpopularniejsza, obok IDI, technika wywiadu jakościowego. Inne popularne określenia FGI to wywiad grupowy, grupa fokusowa, wywiad fokusowy, fokus. Wywiad FGI realizowany jest w studiu badawczym, nazywanym potocznie fokusownią. W wywiadzie bierze … Czytaj dalej