Bramkarz (ang. gatekeeper)

Bramkarz to osoba zajmująca wysoką pozycję w jakiejś grupie lub organizacji społecznej o sztywnej, hierarchicznej strukturze zarządzania oraz przepływu informacji. Dla badaczy zainteresowanych zbadaniem takiej grupy pozyskanie bramkarza jest często czynnikiem decydującym o powodzeniu projektu badawczego. Bramkarz może udostępniać badaczom … Czytaj dalej

Brief

Brief to zapytanie badawcze w formie dokumentu przesyłanego przez zleceniodawcę do agencji badawczej. Brief zawiera informacje na temat planowanego badania, opis problemu badawczego, cel badania oraz zakres prac, których zamawiający oczekuje od agencji badawczej.

Data Mining (zgłębianie danych)

Data Mining to proces analizy i eksploracji danych, w celu odnalezienia prawidłowości i  współzależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Od kilku ładnych lat określenie data mining wypierane jest przez inny termin: Big Data. Jeżeli chcesz być zatem na czasie, to w towarzystwie mów tylko … Czytaj dalej

Debriefing

Debriefing to krótkie ustne podsumowanie wywiadów fokusowych, przeprowadzone bezpośrednio po ich zakończeniu. W debriefingu bierze zwykle udział moderator, kierownik projektu badawczego (o ile nie jest nim sam moderator) oraz klient zlecający badanie.

Dzikie kody (ang. wild codes)

Dzikie kody to potoczne określenie wszystkich błędnych kodów, które zostały omyłkowo wpisane przez koderów do pakietu statystycznego lub innego programu, w którym mają być analizowane dane z przeprowadzonego badania. Przykładem może być oznaczenie zmiennej „płeć” kodem o wartości numerycznej 3, … Czytaj dalej

Fieldwork

Fieldwork to potoczne określenie prac podejmowanych przez agencję badawczą w celu wykonania badania w terenie (dystrybucji kwestionariuszy wywiadów, realizacji wywiadów przez ankieterów, zebraniu wypełnionych kwestionariuszy i przesłaniu do agencji itp.).

Fokusownia (studio fokusowe; ang. focus studio)

Fokusownia to pomieszczenie przystosowane do realizacji wywiadów fokusowych oraz innych wywiadów jakościowych. Standardowe wyposażenie fokusowni to duży, owalny stół, przy którym moderator spotyka się z uczestnikami wywiadu, sprzęt audiowizualny do nagrywania wywiadu oraz lustro weneckie oddzielające fokusownię od podglądowni.

Koncept (ang. concept)

Koncept to opis produktu przygotowany przez producenta i przedstawiany potencjalnym klientom w trakcie tzw. testu konceptu. Zawiera charakterystykę produktu ze względu na jego najważniejsze cechy: wygląd, opakowanie, cenę, korzyści z nabycia itp.

Kontakt (ang. contact)

Kontakt to zaproszenie jakiejś osoby do udziału w badaniu. Kontakt może mieć formę bezpośredniego spotkania z respondentem, rozmowy telefonicznej lub korespondencji pocztowej (również z wykorzystaniem Internetu). Liczba nawiązanych kontaktów w stosunku do liczby faktycznie zrealizowanych wywiadów jest podstawą do obliczania … Czytaj dalej

Outliers

Outliers to potoczne określenie nietypowych, ekstremalnie małych lub ekstremalnie dużych wartości jakiejś zmiennej, niezwykle rzadko spotykanych w populacji badanej. Przykładem takich wartości może być: liczba posiadanych dzieci = 15, zarobki miesięczne = 100 000 zł, wzrost = 215 cm itp. … Czytaj dalej