Audyt (ang. audit)

Audyt to badanie, którego celem jest ustalenie liczby i rodzajów produktów znajdujących się w wybranej grupie sklepów, hipermarketów i innych punktów sprzedażowych. W innym znaczeniu audyt to określenie badania typu Mystery Shopping.

Badania motywacyjne (ang. motivational research)

Badania motywacyjne podejmowane są w celu wyjaśnienia przyczyn zachowań i decyzji konsumentów podejmowanych w trakcie nabywania dóbr i usług. Badania motywacyjne pozwalają zidentyfikować m.in.: czynniki skłaniające konsumentów do wyboru danego produktu/usługi czynniki skłaniające konsumentów do lojalności lub rezygnacji z użytkowania danego … Czytaj dalej

Badania segmentacyjne (ang. segmentation studies)

Badania segmentacyjne prowadzone są w celu wyodrębnienia z populacji konsumentów kilku grup klientów dających się zróżnicować wg określonych kryteriów (cech demograficznych, stylów życia, siły nabywczej, zachowań rynkowych). Badania segmentacyjne wykorzystywane są do identyfikacji grupy konsumentów szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia … Czytaj dalej