Baby boomers

Baby boomers to potoczne określenie osób urodzonych na Zachodzie na fali wyżu demograficznego, trwającego od roku 1946 do połowy lat 60. XX wieku.

Dystans społeczny (ang. social distance)

Dystans społeczny to bliskość relacji, jaką jesteśmy gotowi zaakceptować w stosunku do osób z obcej grupy społecznej. Mogą to być członkowie innej grupy narodowościowej, religijnej, etnicznej, rasowej itp. Wielkość istniejącego dystansu społecznego wobec osób z obcej grupy społecznej określa się … Czytaj dalej

Etnocentryzm (ang. ethnocentrism)

Etnocentryzm to skłonność do idealizowania własnej kultury, narodu lub grupy oraz traktowania ich jako „centrum świata”; w perspektywie etnocentrycznej uznaje się doświadczenia własnego narodu (kultury) jako punkt odniesienia dla wszystkich pozostałych nacji. Etnocentryzm często zakłada prostą dychotomię, podział na swoich … Czytaj dalej

Etnocentryzm konsumencki (ang. consumer ethnocentrism)

Etnocentryzm konsumencki to skłonność do świadomego preferowania i celowego wybierania przez konsumentów towarów i usług krajowej produkcji. Najczęstsze motywy omawianych zachowań to emocjonalne przywiązanie i zaufanie do produktów rodzimej produkcji, chęć wspierania własnej gospodarki i handlu, szeroko pojęta solidarność społeczna. … Czytaj dalej