Ad hoc (łac.)

Ad hoc oznacza dosłownie “do tego”. Termin ten stosowany jest na określenie projektu badawczego realizowanego jednorazowo i doraźnie np. na zlecenie jakiejś firmy lub instytucji. Zobacz również hasło: badania ad hoc.  

Analiza konwersacyjna (ang. conversation analysis)

Analiza konwersacyjna to badanie przebiegu rozmowy pomiędzy wszystkimi jej uczestnikami, uwzględniające zarówno samą treść rozmowy, jak również wszelkie pozostałe komunikaty niewerbalne (zająknięcia, westchnięcia, pauzy itp.). Omawiana metoda umożliwia nie tylko zrozumienie treści rozmowy, ale pozwala również określić emocjonalny, społeczny i kulturowy … Czytaj dalej

Analiza treści (ang. content analysis)

Analiza treści to badanie komunikatów tekstowych, zarówno pisanych (książki, prasa, dokumenty, strony internetowe), jak i ustnych (rozpowszechnianych za pomocą radia i telewizji). Celem analizy jest zredukowanie zawartości całego tekstu do jego najważniejszych znaczeń: najczęściej pojawiających się słów, kluczowych wątków, przeważających form gramatycznych … Czytaj dalej