Analiza sytuacyjna (ang. situation analysis)

Analiza sytuacyjna to badanie kondycji przedsiębiorstwa lub innej instytucji w określonym okresie czasu. Może dotyczyć aktualnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku i w jego otoczeniu konkurencyjnym, szans i zagrożeń wynikających z bieżącej sytuacji gospodarczej itp.

Audyt (ang. audit)

Audyt to badanie, którego celem jest ustalenie liczby i rodzajów produktów znajdujących się w wybranej grupie sklepów, hipermarketów i innych punktów sprzedażowych. W innym znaczeniu audyt to określenie badania typu Mystery Shopping.

Badania marketingowe (ang. marketing research)

Badania marketingowe realizowane są w celu wsparcia działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, firmy usługowe oraz inne instytucje komercyjne; dotyczą najczęściej sposobów wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, planowania strategii sprzedażowych, reklamowych i promocyjnych, rozpoznania opinii klientów itp.

Badania panelowe (ang. panel study)

Badania panelowe prowadzone są w sposób ciągły, na tej samej grupie osób lub innych obiektów (gospodarstw domowych, sklepów itp.). W celu zapewnienia jakości wyników, co pewien czas część osób biorących udział w badaniu może podlegać losowej wymianie.