Analiza sytuacyjna (ang. situation analysis)

Analiza sytuacyjna to badanie kondycji przedsiębiorstwa lub innej instytucji w określonym okresie czasu. Może dotyczyć aktualnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku i w jego otoczeniu konkurencyjnym, szans i zagrożeń wynikających z bieżącej sytuacji gospodarczej itp.

Audyt (ang. audit)

Audyt to badanie, którego celem jest ustalenie liczby i rodzajów produktów znajdujących się w wybranej grupie sklepów, hipermarketów i innych punktów sprzedażowych. W innym znaczeniu audyt to określenie badania typu Mystery Shopping.

Badania marketingowe (ang. marketing research)

Badania marketingowe realizowane są w celu wsparcia działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, firmy usługowe oraz inne instytucje komercyjne; dotyczą najczęściej sposobów wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, planowania strategii sprzedażowych, reklamowych i promocyjnych, rozpoznania opinii klientów itp.

Badania motywacyjne (ang. motivational research)

Badania motywacyjne podejmowane są w celu wyjaśnienia przyczyn zachowań i decyzji konsumentów podejmowanych w trakcie nabywania dóbr i usług. Badania motywacyjne pozwalają zidentyfikować m.in.: czynniki skłaniające konsumentów do wyboru danego produktu/usługi czynniki skłaniające konsumentów do lojalności lub rezygnacji z użytkowania danego … Czytaj dalej

Badania panelowe (ang. panel study)

Badania panelowe prowadzone są w sposób ciągły, na tej samej grupie osób lub innych obiektów (gospodarstw domowych, sklepów itp.). W celu zapewnienia jakości wyników, co pewien czas część osób biorących udział w badaniu może podlegać losowej wymianie.

Badania segmentacyjne (ang. segmentation studies)

Badania segmentacyjne prowadzone są w celu wyodrębnienia z populacji konsumentów kilku grup klientów dających się zróżnicować wg określonych kryteriów (cech demograficznych, stylów życia, siły nabywczej, zachowań rynkowych). Badania segmentacyjne wykorzystywane są do identyfikacji grupy konsumentów szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia … Czytaj dalej