Pomiar ilorazowy (ang. ratio measure)

Pomiar ilorazowy jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok nominalnego, porządkowego oraz interwałowego; jest to jednocześnie najbardziej dokładny pomiar ze wszystkich podanych, umożliwia dokonywanie dowolnych operacji arytmetycznych na wartościach zmiennej. Cechą pomiaru ilorazowego jest to, że zmienna może przyjąć wartość … Czytaj dalej

Pomiar interwałowy (ang. interval measure)

Pomiar interwałowy jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok nominalnego, porządkowego oraz ilorazowego. Umożliwia dokonywanie dowolnych operacji matematycznych na jej wartościach, z wyjątkiem mnożenia i dzielenia. Przykładem pomiaru interwałowego jest temperatura na skali Celsjusza albo czas kalendarzowy; zmienna w pomiarze … Czytaj dalej

Pomiar nominalny (ang. nominal measure)

Pomiar nominalny jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok porządkowego, interwałowego oraz ilorazowego; jest to jednocześnie najmniej dokładny pomiar ze wszystkich podanych. Umożliwia klasyfikację zmiennej jedynie ze względu na jej cechy jakościowe, takie jak płeć, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód itp Zmienną w … Czytaj dalej

Pomiar porządkowy (ang. ordinal measure)

Pomiar porządkowy jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok nominalnego, interwałowego oraz ilorazowego; jest bardziej dokładny od pomiaru nominalnego, ale mniej dokładny od interwałowego oraz ilorazowego. Umożliwia klasyfikację i rangowanie wartości zmiennej, od wartości najniższej do najwyższej. Pomiar porządkowy … Czytaj dalej

Poziom pomiaru skali (ang. level of measurement)

Poziom pomiaru skali to dokładność, z jaką skala pomiarowa może być zastosowana do klasyfikacji, oceny i mierzenia wartości zmiennej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to sprawdź hasło skala pomiarowa, bo nie chciałbym się powtarzać.