Eurobarometr

Eurobarometr to wspólna nazwa wielotematycznych sondaży realizowanych cyklicznie od 1973 roku, z inicjatywy Komisji Europejskiej, w krajach należących do Unii Europejskiej. Sondaże Eurobarometru prowadzone są w celu badania i porównywania opinii mieszkańców poszczególnych krajów, dotyczących wybranych aspektów życia społecznego, politycznego, … Czytaj dalej

GSS (ang. General Social Survey)

GSS to nazwa cyklicznych badań sondażowych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych od 1972 roku przez National Opinion Research Center Chicago University. W latach 1972 – 1993 sondaż realizowany był corocznie (z przerwą w roku 1979, 1981 i 1992). Od roku 1996 … Czytaj dalej

NRS (ang. National Readership Survey)

NRS to sondaż realizowany od 1956 roku na terenie Wielkiej Brytanii. Jego celem jest badanie czytelnictwa prasy, oglądalności telewizji i słuchalności stacji radiowych. Oprócz tego w sondażu poruszane są inne zagadnie badawcze, takie jak zachowania konsumenckie respondentów, opinie i poglądy … Czytaj dalej

Omnibus (ang. omnibus study)

Omnibus to rodzaj wielotematycznego sondażu, realizowanego przez agencję badawczą na zlecenie większej liczby klientów, dla których taki sposób dotarcia do respondentów jest bardziej opłacalny niż samodzielne zlecenie badania. Kwestionariusz wywiadu wykorzystywany w omnibusach zawiera kilka lub więcej części, na które … Czytaj dalej

Sonda (ang. opinion sound)

Sonda to rodzaj prostego badania opinii publicznej, w którym biorą udział widzowie jakiegoś programu telewizyjnego (opinie zbierane są za pomocą przesyłanych sms), użytkownicy stron internetowych, uczestnicy jakiejś imprezy itp. Sondę można przeprowadzić również na ulicy (ankieterzy zatrzymują przypadkowych przechodniów i … Czytaj dalej

Sondaż (ang. survey)

Sondaż to badanie prowadzone na losowych, reprezentatywnych próbach mieszkańców całego kraju lub wybranych miast i regionów. Sondaże są powszechnie wykorzystywane do ustalania społecznego poparcia dla partii i liderów partyjnych, zaufania do rządu i instytucji publicznych, oceny bieżącej sytuacji kraju, panujących … Czytaj dalej