Analiza dyskursu (ang. discourse analysis)

Analiza dyskursu, a właściwie krytyczna analiza dyskursu (ang. critical discourse analysis) to określenie szeroko pojętej interdyscyplinarnej perspektywy badawczej, czerpiącej głównie z takich dziedzin wiedzy jak językoznawstwo, semiotyka, socjologia, psychologia i filozofia. Ponieważ analiza dyskursu jest perspektywą stricte interdyscyplinarną, praktykowaną przez przedstawicieli … Czytaj dalej

Brikolaż (fr. bricolage)

Brikolaż to określenie perspektywy metodologicznej w badaniach jakościowych, polegającej na stosowaniu rozmaitych technik badawczych (takich jak wywiad, analiza treści, obserwacja, analiza dyskursu itp.) oraz kompilacji różnych teorii i orientacji badawczych. Termin ten spopularyzowany został przez francuskiego antropologa Claude’a Lévi-Straussa w … Czytaj dalej

Dedukcja (ang. deduction)

Dedukcja to metoda rozumowania i wnioskowania, oparta na obserwacji zjawisk i przypadków ogólnych w celu zrozumienia zjawisk i przypadków szczegółowych (od ogółu do szczegółu). Przeciwieństwo indukcji.

Empiryzm (ang. empiricism)

Empiryzm to ogólna perspektywa i podejście naukowe stosowane w większości badań społecznych, marketingowych i rynkowych wg której badamy to, najogólniej rzecz biorąc, co jest dostępne naszym zmysłom.

Etnocentryzm (ang. ethnocentrism)

Etnocentryzm to skłonność do idealizowania własnej kultury, narodu lub grupy oraz traktowania ich jako „centrum świata”; w perspektywie etnocentrycznej uznaje się doświadczenia własnego narodu (kultury) jako punkt odniesienia dla wszystkich pozostałych nacji. Etnocentryzm często zakłada prostą dychotomię, podział na swoich … Czytaj dalej

Indukcja (ang. induction)

Indukcja to metoda rozumowania i wnioskowania, oparta na obserwacji zjawisk i przypadków szczegółowych w celu zrozumienia zjawisk i przypadków ogólnych (od szczegółu do ogółu). Przeciwieństwo dedukcji.

Obiektywność (ang. objectivity)

Obiektywność to taka cecha postawy badacza, że jest ona w możliwie największym stopnia bezstronna, wolna od uprzedzeń, niezależna, uwzględniająca wszystkie znane fakty i punkty widzenia, otwarta na nowe dowody itd. Brzmi naprawdę pięknie. Spór o to, czy obiektywność postawy badacza jest … Czytaj dalej

Paradygmat (ang. paradigm)

Paradygmat to model, wzorzec, podejście metodologiczne, które można wykorzystać do opisu oraz interpretacji jakiegoś zjawiska, zachowania, postawy itp. Teoria paradygmatów została sformułowana przez amerykańskiego metodologa Thomasa Kuhna (ur. 1922 – zm. 1996), w jego głośnej książce Struktura rewolucji naukowych (1962, … Czytaj dalej