Thomas Hobbes i „Lewiatan”

W „Lewiatanie” Hobbes przedstawił pesymistyczny opis natury człowieka, którego pierwotnym instynktem jest dążenie do zaspokojenia swoich egoistycznych potrzeb, bez względu na koszty, zmierzając do celu nawet po trupach. Ponieważ jednak rezultatem tego jest „wojna wszystkich ze wszystkimi” („bellum omnium contra omnes”), człowiek w przypływie zdrowego rozsądku (czy może instynktu samozachowawczego) jest również zdolny do przyjęcia jakiegoś kompromisu, umowy społecznej, która chroni jednostki przed totalną destrukcją. Rozwiązaniem jest podporządkowanie się władzy suwerena (nie, nie tego, o którym myślicie), władcy, który rządzi ludem w sposób absolutystyczny, zapewniając im w zamian spokój i bezpieczeństwo.

Czytaj więcej…

Czytaj dalej

100 lat badań marketingowych

W roku 1921 ukazała się w Stanach Zjednoczonych, książka „Market Analysis” autorstwa Percivala White’a (1887-1970), uznawana przez niektórych za pierwszy podręcznik badań rynkowych w dziejach tej dyscypliny. Co prawda w tym samym czasie pojawiło się kilka innych książek na temat omawianej dziedziny, trudno więc jednoznacznie wskazać, któremu z autorów należałoby przyznać palmę pierwszeństwa. O podręczniku „Market Analysis” Percivala White’a warto pamiętać jednak z tego powodu, że jest on wznawiany… po dziś dzień. Gdyby dodać do niego aneksy o badaniach internetowych i współczesnych technologiach wspierających realizację badań, mógłby pewnie bez trudu konkurować z setkami publikacji o badaniach marketingowych, dostępnych na światowym rynku wydawniczym.

Czytaj więcej…

Czytaj dalej

Walter Lippmann, opinia publiczna i stereotyp

23 września mija rocznica urodzin Waltera Lippmanna (1889-1974) amerykańskiego dziennikarza, publicysty „New Republic”, „The New York World”oraz „The New York Herald Tribune”. Na łamach tego ostatniego przez 36 lat (od 1931 roku) prowadził kolumnę „Today and Tommorow”, w której zamieszczał swoje komentarze społeczno-polityczne. Był jednym z najbardziej znanych i wpływowych komentatorów politycznych XX wieku, dwukrotnym laureatem Nagrody Pulitzera (1958 i 1962). Spopularyzował m.in. termin „zimna wojna” (ang. Cold War, od tytułu własnej książki „The Cold War” wydanej w 1947 roku.

Czytaj więcej…

Czytaj dalej

Eksperyment Ascha

Która z linii znajdujących się po prawej stronie jest tej samej długości co linia znajdująca się po lewej stronie? Odpowiedź wydaje się prosta. Linia C. Ejże, ale czy aby na pewno? Przypatrz się jeszcze raz dobrze…

14 września mija rocznica urodzin Solomona Ascha, amerykańskiego psychologa społecznego i autora słynnych eksperymentów nazwanych jego imieniem, w których udowodnił, że wszystko co oczywiste przestaje być oczywiste, jeżeli tylko większość osób tak uzna.

Czytaj więcej…

Czytaj dalej