Advertising tracking study

Advertising tracking study to badanie, którego celem jest ocena efektywności kampanii reklamowej. Prowadzone jest regularnie przez cały czas trwania kampanii. Może trwać kilka tygodni, miesięcy i dłużej; umożliwia pomiar zasięgu kampanii, stopień dotarcia do grupy docelowej oraz sprawdzenie czy i w jakim … Czytaj dalej

Animatic

Animatic to robocza wersja spotu reklamowego wykorzystywana w testach reklamy. Animatic składa się z serii obrazków prezentujących kluczowe sceny filmu reklamowego, z dodanym podkładem muzycznym lub głosem lektora.

Badania reklamy zewnętrznej (ang. outdoor research)

Badania reklamy zewnętrznej prowadzone są w celu oceny atrakcyjności, efektywności i zasięgu różnych form reklamy outdoorowej: billboardów, citylightów, słupów ogłoszeniowych. Przedmiotem badań mogą być takie zagadnienia jak: natężenie ruchu (pieszego lub samochodowego) w obszarze widoczności nośnika z reklamą, jego widoczność itp.

Clutter

Clutter to wskaźnik wykorzystywany w badaniach reklamy, oznaczający ilość czasu przeznaczonego w stacjach telewizyjnych na emisję spotów reklamowych, zapowiedzi filmowych, komunikatów i wszelkich innych treści nie należących do ramówki telewizyjnej. Innymi słowy clutter to wskaźnik tzw. szumu reklamowego. Przedstawiany jest … Czytaj dalej

CPA (ang. cost-per-action)

CPA to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPA wskazuje na średni koszt efektywnego dotarcia z reklamą internetową do jej odbiorców. Przy wyliczaniu wskaźnika CPA bierzemy pod uwagę tylko takie odsłony banera reklamowego, których rezultatem … Czytaj dalej

CPC (ang. cost-per-click)

CPC to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPC wskazuje na średni koszt pojedynczego kliknięcia na baner lub inną formę reklamy internetowej, w stosunku do całego budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową. Jeżeli budżet przeznaczony na jakąś … Czytaj dalej

CPM (ang. cost per mille)

CPM to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPM wskazuje na średni koszt kliknięcia na baner reklamowy przez każdy kolejny tysiąc internautów, w stosunku do całego budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową.

CTR (ang. click through rate)

CTR to wskaźnik powszechnie wykorzystywany w badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CTR wskazuje na liczbę kliknięć na baner reklamowy (lub inną formę reklamy) w stosunku do liczby wszystkich odsłon (wyświetleń) banera na stronach internetowych. Przykład: jeżeli liczba kliknięć na … Czytaj dalej