Animalizacja (ang. animalization)

Animalizacja to technika projekcyjna wykorzystywana w wywiadach fokusowych i IDI; polega na tym, że uczestnicy wywiadu oceniając jakiś produkt lub markę mają za zadanie przypisać im cechy zwierzęce lub wyobrazić je sobie w postaci zwierząt.

Brand Party Game

Brand Party Game to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych, a dotyczących oceny marek produktów; uczestnicy wywiadu mają za zadanie wyobrazić sobie poszczególne marki jako osoby uczestniczące w przyjęciu i opisać ich wygląd, ubiór, zachowanie, wzajemne relacje itd.

Bubble Test

Bubble test to technika projekcyjna stosowana w wywiadach jakościowych. Uczestnicy badania otrzymują serię ilustracji typu komiksowego, przedstawiających jakieś osoby i puste „chmurki” nad ich głowami. Respondenci mają za zadanie wyobrazić sobie o czym mówią te osoby i uzupełnić brakujące dialogi.

Chiński portret (ang. personification)

Chiński portret to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych, a dotyczących oceny produktów, usług itp. Każdy z uczestników wywiadu ma za zadanie wyobrazić sobie oceniany produkt jako postać ludzką, a następnie opisać jej wygląd, zachowanie, styl życia i inne tego … Czytaj dalej

Collage (kolaż)

Collage to technika projekcyjna stosowana w wywiadach fokusowych. Uczestnicy wywiadu mają za zadanie wykonanie kompozycji z wycinków gazet, zdjęć, ilustracji oraz rysunków, za pomocą których ukazują własne wyobrażenia dotyczące ocenianych produktów, reklam, marek itp.

Skojarzenia słowne (ang. word associations)

Skojarzenia słowne to rodzaj prostej techniki projekcyjnej, stosowanej często w badaniach psychologicznych, ale również marketingowych i rynkowych. Osobie badanej pokazuje się jakieś słowo (np. nazwę marki jakiegoś produktu), a następnie prosi się ją o dopisanie możliwie jak największej liczby wyrazów, … Czytaj dalej

Techniki projekcyjne (ang. projection techniques)

Techniki projekcyjne to metody, za pomocą których uczestnicy wywiadów jakościowych, testów psychologicznych itp. mogą ujawniać swoje spontaniczne, często nieuświadamiane skojarzenia i wyobrażenia dotyczące przedmiotu badania. Techniki projekcyjne są szczególnie często stosowane przez moderatorów w trakcie wywiadów FGI. Do najpopularniejszych technik projekcyjnych należą … Czytaj dalej