Anonimowość badania (ang. anonymity)

Anonimowość badania to podstawowa zasada etyczna prowadzenia badań marketingowych, rynkowych i społecznych, polegająca na tym, że zarówno wykonawca badania, jak i jakikolwiek odbiorca jego wyników, nie mogą powiązać konkretnego respondenta z odpowiedziami, których udzielił.

Deontologia (ang. deontology)

Deontologia to dział etyki zajmujący się rozpatrywaniem postaw i zachowań ludzkich w kontekście ich sprawiedliwości i zgodności z powszechnie przyjętymi normami społecznymi. W podejściu deontologicznym o etyczności postępowania jakiejś osoby decydują wyłącznie cechy samego postępowania: albo uznajemy je za etyczne, albo za … Czytaj dalej

Etyka badawcza (ang. research ethics)

Etyka badawcza to ogół zasad etycznych regulujących sposób prowadzenia badań społecznych, marketingowych i rynkowych. Do najważniejszych z nich należą: zapewnienie badanej osobie anonimowości wypowiedzi, wykluczenie możliwości jej identyfikacji przez zleceniodawców badania, odbiorców wyników i jakiekolwiek inne postronne osoby informowanie o … Czytaj dalej

Kodeks ICC/ESOMAR (ang. ICC/ESOMAR Code)

Kodeks ICC/ESOMAR to zbiór zasad etycznych i standardów stosowanych w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. Kodeks ten określa przede wszystkim obowiązki badaczy oraz prawa osób badanych (respondentów) i zleceniodawców badań. Kodeks został przyjęty w roku 1977, w wyniku wspólnej inicjatywy … Czytaj dalej

Lista Robinsona (ang. Robinson list)

Lista Robinsona to zbiór krajowych numerów telefonicznych osób, które nie zgadzają się na uczestnictwo w badaniach i sondażach telefonicznych. Lista Robinsona prowadzona jest przez OFBOR od 2004 roku w celu ochrony prywatności wspomnianych osób.

Poufność badania (ang. confidentiality)

Poufność badania to jedna z podstawowych zasad etycznych stosowana w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych; polega na zapewnieniu, że odpowiedzi, ani żadne inne informacje otrzymane od respondentów, nie zostaną wykorzystane do ich identyfikacji.