Metoda lejka (ang. funnel approach)

Metoda lejka to procedura układania pytań w kwestionariuszu wywiadu lub ankiecie. Pytania układane metodą lejka umieszczane są w kwestionariuszu wywiadu w taki sposób, żeby najpierw pojawiały się pytania ogólne, a następnie coraz bardziej szczegółowe i wymagające większego namysłu respondenta.

Omnibus (ang. omnibus study)

Omnibus to rodzaj wielotematycznego sondażu, realizowanego przez agencję badawczą na zlecenie większej liczby klientów, dla których taki sposób dotarcia do respondentów jest bardziej opłacalny niż samodzielne zlecenie badania. Kwestionariusz wywiadu wykorzystywany w omnibusach zawiera kilka lub więcej części, na które … Czytaj dalej

PAPI (ang. Paper and Pencil Interview)

PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) to najbardziej znany, tradycyjny rodzaj wywiadu osobistego, w trakcie którego ankieter wykorzystuje papierowy kwestionariusz wywiadu, czytając respondentowi pytania i ręcznie zakreślając jego odpowiedzi. Obecnie wywiad PAPI jest coraz częściej zastępowany przez wywiad CAPI, w … Czytaj dalej

Sonda (ang. opinion sound)

Sonda to rodzaj prostego badania opinii publicznej, w którym biorą udział widzowie jakiegoś programu telewizyjnego (opinie zbierane są za pomocą przesyłanych sms), użytkownicy stron internetowych, uczestnicy jakiejś imprezy itp. Sondę można przeprowadzić również na ulicy (ankieterzy zatrzymują przypadkowych przechodniów i … Czytaj dalej

Sondaż (ang. survey)

Sondaż to badanie prowadzone na losowych, reprezentatywnych próbach mieszkańców całego kraju lub wybranych miast i regionów. Sondaże są powszechnie wykorzystywane do ustalania społecznego poparcia dla partii i liderów partyjnych, zaufania do rządu i instytucji publicznych, oceny bieżącej sytuacji kraju, panujących … Czytaj dalej

Spis statystyczny (ang. census)

Spis statystyczny to badanie polegające na zebraniu danych społeczno-demograficznych dotyczących wszystkich osób wchodzących w skład jakiejś populacji. W Polsce przykładem takiego spisu jest Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny.