Bandwagon effect

Bandwagon effect to zachowanie części wyborców polegające na preferowaniu i przenoszeniu głosów na kandydata lub partię, dla których wzrasta poparcie w sondażach i mają największe szanse na wygraną. Motywem takiego zachowania jest zwykle chęć przyłączenia się do obozu zwycięskiego kandydata. Efekt ten … Czytaj dalej

Exit Poll

Exit Poll to badanie realizowane w dniu wyborów, którego celem jest przygotowanie prognozy wyników przed ich oficjalnym ogłoszeniem. Przed rozpoczęciem badania exit poll losowana jest określona liczba lokali wyborczych w całym kraju. W dniu wyborów co n-ta osoba wychodząca z … Czytaj dalej

Late Poll

Late Poll to badanie realizowane w dniu wyborów; po zakończeniu głosowania ankieterzy oczekują w losowo wybranych lokalach wyborczych na pierwsze cząstkowe wyniki podane przez komisję. Otrzymane wyniki cząstkowe przekazywane są do instytucji realizującej badanie, która na ich podstawie przygotowuje ostateczną prognozę … Czytaj dalej

Overclaiming

Overclaiming to określenie zachowania części respondentów biorących udział w badaniach opinii, polegającego na udzielaniu przez nich nieprawdziwych odpowiedzi na temat własnych przekonań, poglądów politycznych, uczestnictwa w życiu społecznym, wyznawanych norm i wartości, statusu społecznego itp. Istnieje wiele powodów takich zachowań. … Czytaj dalej

Polaryzacja opinii (ang. opinion polarization)

Polaryzacja opinii to proces głębokiego zróżnicowania poglądów i ocen wyrażanych przez społeczeństwo, a dotyczących wybranych zjawisk i wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, poparcia dla partii politycznych, polityków, osób oraz instytucji publicznych itp. Polaryzacja opinii powoduje tworzenie się w społeczeństwie dwubiegunowych … Czytaj dalej

Psefologia (ang. psephology)

Psefologia to nauka o wyborach politycznych, zachowaniach elektoratu oraz ich przyczynach. Główne metody badawcze wykorzystywane w psefologii to sondaże, badania wyborcze i polityczne. Termin „psefologia” przyjęty został w latach 50. XX wieku przez brytyjskiego historyka Ronalda B. McCalluma (The Study … Czytaj dalej