AIR (ang. Average Issue Readership)

AIR to wskaźnik powszechnie wykorzystywany w badaniach czytelnictwa prasy na świecie, wskazujący na przeciętne czytelnictwo jakiegoś tytułu prasowego (średni odsetek czytelnictwa jednego lub kilku ostatnich wydań tytułu). Wskaźnik ten może być odpowiednio modyfikowany, w zależności od stosowanej metodologii badań czytelnictwa … Czytaj dalej

Audience share

Audience share to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do określenia średniego czasu oglądania programów konkretnej stacji telewizyjnej przez uczestnika widowni, w stosunku do całkowitego czasu spędzonego przez niego przed telewizorem.

Benchmark

Benchmark to wzorzec, punkt odniesienia względem którego można oceniać i porównywać efektywność jakiejś inwestycji, przedsięwzięcia, zarządzania itp. Dla oceny stanu gospodarki benchmarkiem może być np. indeks giełdowy. Benchmarki powszechnie stosowane są przy ocenie efektywności rozmaitych instrumentów finansowych i funduszy inwestycyjnych, … Czytaj dalej

Brand saliance

Brand saliance to wskaźnik znajomości marki wyrażony poprzez odsetek respondentów, którzy wymienili ją na pierwszym miejscu wśród innych marek z tej samej kategorii produktów lub usług. Wskaźnik ten wykorzystywany jest do szacowania efektywności kampanii reklamowych, popularności marki, świadomości jej istnienia … Czytaj dalej

CPA (ang. cost-per-action)

CPA to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPA wskazuje na średni koszt efektywnego dotarcia z reklamą internetową do jej odbiorców. Przy wyliczaniu wskaźnika CPA bierzemy pod uwagę tylko takie odsłony banera reklamowego, których rezultatem … Czytaj dalej

CPC (ang. cost-per-click)

CPC to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPC wskazuje na średni koszt pojedynczego kliknięcia na baner lub inną formę reklamy internetowej, w stosunku do całego budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową. Jeżeli budżet przeznaczony na jakąś … Czytaj dalej

CPM (ang. cost per mille)

CPM to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPM wskazuje na średni koszt kliknięcia na baner reklamowy przez każdy kolejny tysiąc internautów, w stosunku do całego budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową.