Analiza grup skontrastowanych (ang. contrasted groups analysis)

Analiza grup skontrastowanych to badanie oparte na technikach statystycznych, wykorzystywane do opisu zależności pomiędzy wieloma zmiennymi. Podstawowym celem analizy grup skontrastowanych jest ustalenie wartości wszystkich zmiennych niezależnych, których współzależność pozwala wyjaśnić wartości zmiennych zależnych.

Explicandum (łac.)

Explicandum to jest to, co jest wyjaśniane (synonim terminu explanandum). Innymi słowy zmienna zależna.

Explicans (łac.)

Explicans to jest to, co wyjaśnia (synonim terminu explanans). Innymi słowy zmienna niezależna.