Agregat (ang. aggregate)

Agregat to rodzaj skali stworzonej poprzez połączenie dwóch lub więcej skal, z których każda jest wykorzystywana do pomiaru innej zmiennej. Agregaty wykorzystywane są często w analizach ekonomicznych; umożliwiają ocenę porównawczą różnych zjawisk ekonomicznych np. popytu, podaży, optymizmu konsumentów, skali bezrobocia itp.

Jednorodność skali (ang. scale homogeneity)

Jednorodność skali to taka cecha skali pomiarowej, że znajdujące się na niej warianty odpowiedzi o wymowie negatywnej oznaczone są najniższymi wartościami liczbowymi (np. od 1 poczynając), a odpowiedzi o wymowie pozytywnej oznaczone są wartościami najwyższymi. Możliwa jest zresztą sytuacja odwrotna (odpowiedziom … Czytaj dalej

Odwracanie skali (ang. scale rotation)

Odwracanie skali to procedura zamiany wartości odpowiedzi znajdujących się na danej skali pomiarowej w taki sposób, że najmniejsze wartości przekształcane są na wartości największe i odwrotnie. Innymi słowy, jeżeli mamy przykładową skalę 5-stopniową, to wartość 1 zmieniamy na 5, 2 na 4, 5 … Czytaj dalej

Ranga (ang. rank)

Ranga to wartość liczbowa za pomocą której respondent na skali rankingowej określa, wg określonego kryterium, hierarchię ważności cech jakiegoś obiektu np. produktu, marki itp.

Rangowanie (ang. rank order scaling)

Rangowanie to typ skali pomiarowej, za pomocą której respondent szereguje cechy produktu, usługi lub innego obiektu, poczynając od cechy z jego punktu widzenia najważniejszej do najmniej istotnej (lub odwrotnie).

Ranking (ang. rank order scaling)

Ranking to skala pomiarowa, za pomocą której respondent porządkuje oceniane obiekty (produkty, marki, usługi) wg ustalonego kryterium (zaczynając od najlepiej ocenianego itp.).