Dopytywanie (ang. probing)

Dopytywanie to technika stosowana przez ankieterów lub moderatorów w trakcie wywiadów; celem dopytywania jest uzyskanie od respondenta wyczerpujących i precyzyjnych odpowiedzi. Dopytywanie może być stosowane wtedy, gdy respondent odpowiada na zadawane pytanie lakonicznie, niejasno lub po prostu unika odpowiedzi. W … Czytaj dalej

Efekt wywiadu (ang. interview bias)

Efekt wywiadu to zafałszowanie wyników badania spowodowane przez ankietera, respondenta lub obie osoby jednocześnie. Najczęściej polega to na tym, że ankieter sugeruje respondentowi odpowiedzi, których powinien mu udzielić lub odwrotnie – respondent z własnej inicjatywy odpowiada w taki sposób, żeby spełnić oczekiwania ankietera, zrobić na … Czytaj dalej

Filtrowanie (ang. questions filtering)

Filtrowanie to technika konstruowania pytań w kwestionariuszu wywiadu, umożliwiająca pomijanie tych pytań, na które respondent nie może sensownie odpowiedzieć, nie dotyczą jego sytuacji, nie chce lub nie może na nie odpowiedzieć. Jeżeli w przykładowym kwestionariuszu wywiadu dotyczącym sytuacji materialnej znajdują się … Czytaj dalej