Badania ad hoc (ang. ad hoc research)

Badania ad hoc realizowane są na jednorazowe zamówienie pojedynczego klienta, dostosowane do jego szczególnych oczekiwań i potrzeb; stąd też badania takie nazywane są potocznie „szytymi na miarę” (ang. custom designed).  

Badania aktywne (ang. action research)

Badania aktywne polegają na tym, że jego realizatorzy nie ograniczają się jedynie do opisu obserwowanych zjawisk, ale dążą również do zmiany sytuacji. Badania aktywne dotyczą najczęściej problemów pojawiających się w społecznościach lokalnych, wspólnotach, instytucjach, przedsiębiorstwach itp. Realizowane są za pomocą wielu … Czytaj dalej

Badania czytelnictwa prasy (ang. press readership research)

Badania czytelnictwa to ogół metod i technik badawczych, których wspólnym celem jest ustalenie poziomu czytelnictwa wybranych kategorii tytułów prasowych (ogólnopolskich, regionalnych, branżowych itp.). Przedmiotem badania jest zazwyczaj: ustalenie częstości (wskaźników) czytelnictwa danego tytułu dokładny opis struktury społeczno-demograficznej czytelników danego tytułu, … Czytaj dalej

Badania dynamiczne (ang. longitudinal research)

Badania dynamiczne polegają na pomiarze i obserwacji wybranych obiektów i zjawisk w dłuższym okresie czasu np. kilkumiesięcznym, kilkuletnim i dłuższym. Umożliwiają systematyczne gromadzenie danych dotyczących badanego zjawiska, rejestrację zachodzących zmian oraz wyjaśnianie ich przyczyn.