Badania aktywne (ang. action research)

Badania aktywne polegają na tym, że jego realizatorzy nie ograniczają się jedynie do opisu obserwowanych zjawisk, ale dążą również do zmiany sytuacji. Badania aktywne dotyczą najczęściej problemów pojawiających się w społecznościach lokalnych, wspólnotach, instytucjach, przedsiębiorstwach itp. Realizowane są za pomocą wielu … Czytaj dalej

Badania dynamiczne (ang. longitudinal research)

Badania dynamiczne polegają na pomiarze i obserwacji wybranych obiektów i zjawisk w dłuższym okresie czasu np. kilkumiesięcznym, kilkuletnim i dłuższym. Umożliwiają systematyczne gromadzenie danych dotyczących badanego zjawiska, rejestrację zachodzących zmian oraz wyjaśnianie ich przyczyn.