Kierunek związku (ang. direct correlation)

Kierunek związku to miara opisująca zależność pomiędzy zmianą wartości dwóch zmiennych. Może przejmować kierunek dodatni lub ujemny. Kierunek dodatni oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, rośnie również wartość drugiej. Kierunek ujemny oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, … Czytaj dalej

Korelacja (ang. correlation)

Korelacja to zależność pomiędzy zmiennymi, polegająca na tym, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej. Jeżeli wartość jednej zmiennej wzrasta, podczas gdy wartość drugiej maleje, wtedy mówimy o tzw. korelacji ujemnej. Jeżeli wartości zmiennych wzrastają jednocześnie, mówimy o … Czytaj dalej

Przyczynowość (ang. causality)

Przyczynowość to ogólna zasada w naukach społecznych (i nie tylko społecznych), wg której każdy fakt społeczny, zdarzenie, zjawisko, sytuacja itp. ma swoją przyczynę. „To co się dzieje, dzieje się z jakiegoś powodu”.