Błąd ekologiczny rozumowania (ang. ecological fallacy)

Błąd ekologiczny rozumowania polega na tym, że wnioski zebrane w trakcie badania lub obserwacji grupy osób (wspólnoty, społeczności itp.) odnosimy jednocześnie do każdej pojedynczej jednostki, wchodzącej w skład tej grupy. Odwrotnością tego błędu jest błąd indywidualizmu.