ADH (ang. adhesion)

ADH to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania procentowego udziału grupy docelowej jakiegoś programu telewizyjnego w stosunku do jego całkowitej widowni.  

AFF (ang. affinity)

AFF to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oceny oglądalności jakiegoś programu telewizyjnego przez grupę docelową w stosunku do całej jego widowni. Wskaźnik AFF wyrażony jest w postaci procentowej. Jeżeli wskaźnik wynosi 100%, to oznacza, że oglądalność programu w grupie docelowej … Czytaj dalej

ATS (ang. average time spend)

ATS to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania średniej liczby godzin i minut spędzonych na oglądaniu telewizji (stacji telewizyjnej) przez statystycznego uczestnika widowni w wybranym odcinku czasu (tygodniu, miesiącu, roku).

Audience share

Audience share to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do określenia średniego czasu oglądania programów konkretnej stacji telewizyjnej przez uczestnika widowni, w stosunku do całkowitego czasu spędzonego przez niego przed telewizorem.

Audymetr (ang. audimeter)

Audymetr to urządzenie stosowane w badaniach telemetrycznych i wykorzystywane do pomiaru wielkości widowni, rejestracji programów i stacji wybieranych przez pojedynczego telewidza oraz czasu przeznaczonego na ich oglądanie. Audymetr instalowany jest przy odbiorniku telewizyjnym w gospodarstwach domowych wybranych do badania telemetrycznego. … Czytaj dalej

Badania telemetryczne (ang. TV-audience research)

Badania telemetryczne obejmują ogół technik, których głównym celem jest systematyczny pomiar oglądalności kanałów i programów telewizyjnych. Pozwalają na ustalenie: udziału stacji telewizyjnych w całym rynku liczebności widowni programów oraz stacji telewizyjnych przepływów widowni pomiędzy stacjami struktury społeczno-demograficznej widowni poszczególnych stacji.

Clutter

Clutter to wskaźnik wykorzystywany w badaniach reklamy, oznaczający ilość czasu przeznaczonego w stacjach telewizyjnych na emisję spotów reklamowych, zapowiedzi filmowych, komunikatów i wszelkich innych treści nie należących do ramówki telewizyjnej. Innymi słowy clutter to wskaźnik tzw. szumu reklamowego. Przedstawiany jest … Czytaj dalej