Analiza pytań (ang. item analysis)

Analiza pytań to procedura badawcza, której celem jest ustalenie, czy poszczególne pytania zamieszczone w ankiecie lub kwestionariuszu wywiadu nie powtarzają tych samych treści i zagadnień, są adekwatne w stosunku do tematyki badania i logicznie ze sobą powiązane.

Imputacja (ang. imputation)

Imputacja to procedura uzupełniania braków danych wprowadzonych do pakietu statystycznego. Braki danych mogą być pomijane w trakcie analizy lub też zastępowane wartościami losowymi, średnimi itp. Braki danych na temat wysokości dochodów respondentów, którzy nie podali takiej informacji, można uzupełnić np. w … Czytaj dalej

Konceptualizacja (ang. conceptualization)

Konceptualizacja to procedura, której celem jest precyzyjne zdefiniowanie problemu badawczego, pojęć i wskaźników wykorzystanych do jego opisu oraz ustalenie metod, technik i narzędzi, za pomocą których zostanie zrealizowane badanie.

Operacjonalizacja (ang. operationalization)

Operacjonalizacja to proces przekształcania abstrakcyjnych pojęć, dotyczących przedmiotu badania, w konkretne wskaźniki i zmienne, dające się zmierzyć empirycznie. Operacjonalizacja pojęcia „dobrobyt społeczny” może polegać na ustaleniu wskaźników, które zdaniem badaczy dotyczą tego pojęcia i są mierzalne w praktyczny sposób, tak jak … Czytaj dalej

Replikacja (ang. replication)

Replikacja to powtórzenie badania w takich samych lub nieznacznie zmienionych warunkach, w celu sprawdzenia, czy uzyska się takie same wyniki. Replikacja badania, ze względu na wymóg obiektywizmu, zazwyczaj nie jest przeprowadzana przez tego samego badacza, który realizował pierwotne badanie, ale przez … Czytaj dalej