Trafność (ang. validity)

Trafność to taka cecha pomiaru, skali pomiarowej lub wskaźnika, że umożliwia zmierzenie tego, co rzeczywiście chcemy zmierzyć. Uznanie pomiaru za trafny jest właściwie zawsze sprawą umowną. Nie można mieć absolutnej pewności, że przeprowadzony pomiar, zastosowana skala lub przyjęty wskaźnik są … Czytaj dalej

Trafność fasadowa (ang. face validity)

Trafność fasadowa to cecha wskaźnika lub narzędzia pomiarowego polegającego na tym, że mierzą one faktycznie to, co mierzyć powinny, czyli są adekwatne do przedmiotu badania. Przykładem trafności fasadowej może być liczba przeczytanych książek w określonym czasie jako wskaźnik zainteresowania życiem … Czytaj dalej

Trafność kryterialna (ang. criterion validity)

Trafność kryterialna pomiaru, skali pomiarowej lub wskaźnika określana jest na podstawie trafności innego pomiaru tego samego zjawiska, ale przeprowadzonego w późniejszym czasie. Trafność kryterialna zwana jest również trafnością prognostyczną, ponieważ do jej przyjęcia konieczne jest przewidywanie związku pomiędzy pomiarem bieżącym, … Czytaj dalej

Trafność teoretyczna (ang. construct validity)

Trafność teoretyczna to taka cecha narzędzia pomiarowego, że obejmuje możliwie wyczerpującą ilość pojęć i wskaźników, logicznie ze sobą powiązanych, które mogą zostać wykorzystane do pomiaru jakiegoś obiektu, zjawiska itp. Narzędzie cechujące się trafnością teoretyczną powinno zatem umożliwiać pomiar badanego obiektu lub … Czytaj dalej

Trafność treściowa (ang. content validity)

Trafność treściowa to taka cecha narzędzia pomiarowego, że obejmuje możliwie wyczerpującą ilość wskaźników i miar wykorzystywanych do pomiaru zjawiska. Im obszerniejszy zakres wskaźników, tym z większym prawdopodobieństwem można uznać dane narzędzie za cechujące się trafnością treściową. Przykładem może być pomiar satysfakcji … Czytaj dalej