Edufokus

Informacje to moja specjalność.

Zapraszam do skorzystania z zasobów moich danych gromadzonych w bazie  Edufokus logo

Zbieram, przetwarzam i udostępniam dane na temat rynku wydawniczego, edukacyjnego i usług kulturalnych, dotyczące m.in.

  • podręczników, publikacji i materiałów wykorzystywanych w szkołach publicznych
  • publikacji akademickich
  • wielkości i wartości wybranych segmentów wydawniczych
  • udziałów rynkowych wydawnictw działających w segmencie edukacyjnym
  • demografii oraz statystyk dotyczących szkolnictwa publicznego, wyższego i prywatnego
  • rynku szkolnictwa prywatnego, szkół językowych oraz innych usług edukacyjnych
  • wydatków na zakup produktów i usług edukacyjnych
  • zasobów bibliotek szkolnych i publicznych
  • infrastruktury szkolnej, wyposażenia pracowni szkolnych.


* Gdyby wszystkie informacje były tak proste do uzyskania moja praca byłaby nudna. Ale na szczęście tak nie jest.

Wyszukuję i przetwarzam dane na specjalne zamówienie, na czasową wyłączność, część danych oferuję również w otwartej sprzedaży. Moich danych nigdy jednak nie udostępniam bezpłatnie i publicznie, ponieważ celem mojej pracy jest zamiana danych w wiedzę, a wiedza jest dla mnie wartością.
Z tego względu cenię sobie współpracę B2B i zapraszam do współpracy wszystkie firmy, które lubią być dobrze poinformowane.
A polskim pisarzem, który był najczęściej wybierany na patrona szkół podstawowych jest Maria Konopnicka, zostawiając daleko w tyle Jana Brzechwę, Kornela Makuszyńskiego, a nawet Henryka Sienkiewicza i wieszcza Adama.