Walter Lippmann, opinia publiczna i stereotyp

źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Lippmann

23 września mija rocznica urodzin Waltera Lippmanna (1889-1974) amerykańskiego dziennikarza, publicysty „New Republic, „The New York World”oraz „The New York Herald Tribune. Na łamach tego ostatniego przez 36 lat (od 1931 roku) prowadził kolumnę „Today and Tomorrow, w której zamieszczał swoje komentarze społeczno-polityczne. Był jednym z najbardziej znanych i wpływowych komentatorów politycznych XX wieku, dwukrotnym laureatem Nagrody Pulitzera (1958 i 1962). Spopularyzował m.in. termin „zimna wojna” (ang. Cold War, od tytułu własnej książki „The Cold War wydanej w 1947 roku.

Jednym z przedmiotów jego zainteresowań była teoria opinii publicznej. Swoje poglądy na ten temat przedstawił m.in. w książkach „Public Opinion (1922) oraz „The Phantom Public (1925), w których opisywał m.in. wpływ mediów na kształtowanie się opinii publicznej. Zarówno w tych jak i późniejszych pracach nie ukrywał swojego krytycznego stosunku zarówno do tego, w jaki sposób media manipulują i wpływają na opinię publiczną, jak również do tego, w jaki sposób ta ostatnia wpływa następnie na funkcjonowanie państwa i działania polityków.

Where mass opinion dominates the government, there is a morbid derangement of the true functions of power”. (W. Lippmann, „The Public Philosophy”, 1955).

To właśnie we wspomnianej wcześniej książce „Public Opinion” Lippmann użył jako pierwszy terminu „stereotyp” na określenie uproszczonych schematów, klisz i wyobrażeń, którymi ludzie posługują się do oceniania i kategoryzowania siebie nawzajem. Używając terminu „stereotyp”, nawiązał do formy drukarskiej noszącej taką właśnie nazwę, służącej w owych czasach do wielokrotnego powielania wydań tej książki lub broszury. Lippmann postanowił zdefiniować tym słowem wszystkie narzucane nam przez media wyobrażenia, którymi kierujemy się następnie w ocenie innych, błędnie uznając, że są one wytworem naszych własnych doświadczeń.

“We are told about the world before we see it. We imagine most things before we experience them. And those preconceptions, unless education has made us acutely aware, govern deeply the whole process of perception”. (W. Lippmann, „Public Opinion”, 1922).