Bills of Mortality oraz o pożytkach z bycia kobietą i życia na wsi

24 kwietnia urodził się John Graunt (1620-1674), londyński kupiec, statystyk, uznawany za twórcę demografii. Studiując swego czasu londyńskie księgi parafialne i zawarte w nich dane na temat urodzeń i zgonów od 1532 roku, odkrył wiele ciekawych zależności np. że umieralność w miastach jest większa, niż na wsiach albo że rodzi się więcej chłopców, niż dziewczynek. W tym ostatnim przypadku zauważył również, że w późniejszym wieku chłopcy gorzej się prowadzą i w efekcie wyższej umieralności mężczyzn równowaga płciowa jest szczęśliwie zachowana.

Czytaj więcej…

Czytaj dalej

Spirala milczenia, czyli ktoś jeszcze głosuje tak jak ja?!

Pojęcie „spirala milczenia” (niem. „Die Schweigespirale”) dotyczy tendencji do ukrywania przez osoby biorące udział w badaniach opinii publicznej swoich rzeczywistych poglądów politycznych. Spowodowane to jest przeświadczeniem, że są one sprzeczne z opinią większości społeczeństwa i mówiąc kolokwialne – lepiej się nie wychylać dla świętego spokoju. Postawa taka nie zawsze musi być jednoznaczna z zachowaniem konformistycznym. A często nawet wręcz przeciwnie. Po prostu czasami roztropnie jest „przeczekać” dominującą narrację i udać się na „emigrację wewnętrzną” niż narażać się na ostracyzm środowiskowy.

Czytaj więcej…

Czytaj dalej

„Bez języka nie wnikniesz!”

„Ostateczne kryterium wartości. Doskonałe przeżywanie. Jakąkolwiek funkcję życiową spełniasz, wydobywaj z niej istotne elementy; to znaczy te, które pozwalają ci najbezpieczniej odczuwać intensywność życia. Wchodzi tu przede wszystkim rozdział: życie dla siebie i życie dla innych”.

Bronisław Malinowski (1884-1942)

Czytaj więcej…

Czytaj dalej

Researchers are watching you

Ze wszystkich znanych mi eksperymentów społecznych, do ulubionych należy ten przeprowadzony w fabryce Hawthorne Works, na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. W fabryce tej, położonej w Hawthorne, na przedmieściach Chicago, należącej do potężnego koncernu Western Electric Company, produkowano między innymi okablowanie do centrali telefonicznych. W szczytowych latach swojego rozwoju fabryka zatrudniała 45 tysięcy robotników.

Czytaj więcej…

Czytaj dalej

Widły Mortona

John Morton (ok. 1420-1500) był arcybiskupem Canterbury, pełniącym również funkcję Lorda Kanclerza za panowania Henryka VII Tudora. Jednym z zadań powierzonych mu przez monarchę było zwiększenie wpływów do budżetu państwa, zrujnowanego zakończoną właśnie wojną domową. Morton poradził sobie z zadaniem znakomicie, zalecając poborcom podatkowym ściąganie tylu podatków, ile się tylko da, niezależnie od możliwości podatników i czy do tej pory płacili mniej, czy więcej.

Czytaj więcej…

Czytaj dalej