Ankieta pocztowa (ang. mail questionnaire)

Ankieta pocztowa wysyłana jest do respondenta drogą pocztową z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie do nadawcy (instytucji realizującej badanie lub jego zleceniodawcy).