Efekt ankietera (ang. interviewer error)

Efekt ankietera to zafałszowanie odpowiedzi udzielanych przez respondenta, spowodowane jego reakcją na sposób zachowania lub wygląd ankietera. Czasami zafałszowanie takie powstaje również w wyniku błędnych przeświadczeń respondenta na temat oczekiwań ankietera wobec jego osoby. Przykładem omawianego efektu może być udzielanie … Czytaj dalej

Efekt aureoli (ang. halo effect)

Efekt aureoli to tendencja do oceniania osobowości jakiejś osoby na podstawie znajomości jednej wybranej jej cechy. Przykładem może być sytuacja, kiedy osobę zajmującą ważne stanowisko zaczynamy jednocześnie uważać za kompetentną, uzdolnioną, mądrą itp. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zaczynamy uważać … Czytaj dalej

Efekt Galatei (ang. Galatea effect)

Efekt Galatei to odmiana efektu Pigmaliona, polegającego na tym, że w określonych sytuacjach, pod wpływem czyichś pozytywnych oczekiwań (np. współpracujących z nami osób), zaczynamy się zachowywać zgodnie z tymi oczekiwaniami, nawet jeżeli pierwotny kontekst sytuacyjny mógł temu nie sprzyjać.

Efekt Golema (ang. Golem effect)

Efekt Golema to negatywna odmiana efektu Pigmaliona, polegająca na tym, że w określonych sytuacjach, pod wpływem czyichś negatywnych oczekiwań, zaczynamy się zachowywać zgodnie z tymi właśnie oczekiwaniami, nawet jeżeli pierwotny kontekst sytuacyjny wcale tego nie wymuszał. Z terminem tym możemy się czasami spotkać w … Czytaj dalej

Efekt grupy (ang. group effect)

Efekt grupy to zafałszowanie wyników dyskusji prowadzonej w trakcie wywiadów fokusowych. Polega na tym, że część uczestników FGI na tyle przekonująco potrafi przedstawiać swoje opinie, że w rezultacie pozostałe osoby przyjmują i deklarują je jako własne, niezależnie od swoich rzeczywistych … Czytaj dalej

Efekt halo (ang. halo effect)

Efekt halo to tendencyjna ocena jakiejś osoby, na podstawie zaledwie jednej lub dwóch jej cech, zauważonych przez oceniającego. Przykładem efektu halo jest sytuacja, kiedy osobę atrakcyjną fizycznie uznajemy jednocześnie za równie uzdolnioną, wrażliwą itp.