Jednorodność skali (ang. scale homogeneity)

Jednorodność skali to taka cecha skali pomiarowej, że znajdujące się na niej warianty odpowiedzi o wymowie negatywnej oznaczone są najniższymi wartościami liczbowymi (np. od 1 poczynając), a odpowiedzi o wymowie pozytywnej oznaczone są wartościami najwyższymi. Możliwa jest zresztą sytuacja odwrotna (odpowiedziom … Czytaj dalej

Jednostka analizy (ang. unit of enquiry)

Jednostka analizy to każda pojedyncza osoba, gospodarstwo domowe, firma, instytucja lub inny obiekt, będąca przedmiotem badania. Jednostka analizy może, ale nie musi być tym samym, co jednostka losowania. W próbie gospodarstw domowych jednostką analizy jest zwykle osoba, która je zamieszkuje; gospodarstwo w tym … Czytaj dalej