Tabela kontyngencji (ang. contingency table)

Tabela kontyngencji to zestawienie w postaci rubryk, w których przedstawione są i porównane wartości co najmniej dwóch zmiennych np. płeć badanych osób oraz ich wiek.

Tabela krzyżowa (ang. cross table)

Tabela krzyżowa to zestawienie w postaci rubryk, w których przedstawione są wartości co najmniej dwóch zmiennych, w celu ich porównania i wykazania istniejących zależności.

Tabela wielodzielcza (ang. cross tabulation)

Tabela wielodzielcza to zestawienie w postaci rubryk, w których przedstawione są wartości co najmniej trzech zmiennych, w celu ich porównania i wykazania istniejących zależności.

Tablice liczb losowych (ang. tables for probability distribution)

Tablice liczb losowych to zestawienie szeregów liczb, dobranych zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, wykorzystywane swego czasu do doboru prób losowych. Obecnie do doboru prób losowych, zamiast papierowych tablic, wykorzystuje się specjalistyczne programy i aplikacje komputerowe tzw. generatory liczb losowych.

Tachistoskop (ang. tachistoscope)

Tachistoskop to urządzenie przeznaczone do pomiaru ruchu gałek ocznych, wykorzystywane do pomiarów fizjologicznych, psychologicznych itp. Tachistoskop wykorzystywany jest również w badaniach marketingowych. Może służyć do pomiaru reakcji badanych osób na testowane produkty, reklamy itp.

Tautologia (ang. tautology)

Tautologia w ogólnym znaczeniu to powtórzenie w zdaniu lub twierdzeniu treści, które już w tym zdaniu/twierdzeniu zostały zawarte. Z logicznego punktu widzenia tautologią będzie każde zdanie „zawsze prawdziwe” i jako takie nie mogące być przedmiotem falsyfikacji. Przykłady tautologii: Kandydat X … Czytaj dalej

Techniki projekcyjne (ang. projection techniques)

Techniki projekcyjne to metody, za pomocą których uczestnicy wywiadów jakościowych, testów psychologicznych itp. mogą ujawniać swoje spontaniczne, często nieuświadamiane skojarzenia i wyobrażenia dotyczące przedmiotu badania. Techniki projekcyjne są szczególnie często stosowane przez moderatorów w trakcie wywiadów FGI. Do najpopularniejszych technik projekcyjnych należą … Czytaj dalej