Baby boomers

Baby boomers to potoczne określenie osób urodzonych na Zachodzie na fali wyżu demograficznego, trwającego od roku 1946 do połowy lat 60. XX wieku.

Badania ad hoc (ang. ad hoc research)

Badania ad hoc realizowane są na jednorazowe zamówienie pojedynczego klienta, dostosowane do jego szczególnych oczekiwań i potrzeb; stąd też badania takie nazywane są potocznie „szytymi na miarę” (ang. custom designed).  

Badania aktywne (ang. action research)

Badania aktywne polegają na tym, że jego realizatorzy nie ograniczają się jedynie do opisu obserwowanych zjawisk, ale dążą również do zmiany sytuacji. Badania aktywne dotyczą najczęściej problemów pojawiających się w społecznościach lokalnych, wspólnotach, instytucjach, przedsiębiorstwach itp. Realizowane są za pomocą wielu … Czytaj dalej

Badania cenowe (ang. pricing research)

Badania cenowe dotyczą najczęściej takich zagadnień jak dopasowanie ceny do oczekiwań i możliwości klientów, ich reakcje na proponowaną zmianę ceny produktu itp. Badania cenowe podejmowane są często przy okazji wprowadzenia nowych produktów na rynek lub modyfikacji już istniejących. Innym przykładem … Czytaj dalej

Badania czytelnictwa prasy (ang. press readership research)

Badania czytelnictwa to ogół metod i technik badawczych, których wspólnym celem jest ustalenie poziomu czytelnictwa wybranych kategorii tytułów prasowych (ogólnopolskich, regionalnych, branżowych itp.). Przedmiotem badania jest zazwyczaj: ustalenie częstości (wskaźników) czytelnictwa danego tytułu dokładny opis struktury społeczno-demograficznej czytelników danego tytułu, … Czytaj dalej