A posteriori (łac.)

A posteriori oznacza dosłownie “to, co późniejsze”, “w następstwie”. Termin ten oznacza poznanie oparte na doświadczeniu empirycznym, zmysłowym, przeprowadzonym za pomocą eksperymentu, obserwacji itp. Przeciwieństwo poznania „a priori”.  

A priori (łac.)

A priori oznacza dosłownie “z góry”, “z założenia”. Termin ten oznacza poznanie oparte na wnioskowaniu rozumowym, dedukcyjnym, bez odwoływania się do doświadczenia empirycznego. Przeciwieństwo poznania „a posteriori”.  

Ad hoc (łac.)

Ad hoc oznacza dosłownie “do tego”. Termin ten stosowany jest na określenie projektu badawczego realizowanego jednorazowo i doraźnie np. na zlecenie jakiejś firmy lub instytucji. Zobacz również hasło: badania ad hoc.  

ADH (ang. adhesion)

ADH to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania procentowego udziału grupy docelowej jakiegoś programu telewizyjnego w stosunku do jego całkowitej widowni.  

Advertising tracking study

Advertising tracking study to badanie, którego celem jest ocena efektywności kampanii reklamowej. Prowadzone jest regularnie przez cały czas trwania kampanii. Może trwać kilka tygodni, miesięcy i dłużej; umożliwia pomiar zasięgu kampanii, stopień dotarcia do grupy docelowej oraz sprawdzenie czy i w jakim … Czytaj dalej

AFF (ang. affinity)

AFF to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oceny oglądalności jakiegoś programu telewizyjnego przez grupę docelową w stosunku do całej jego widowni. Wskaźnik AFF wyrażony jest w postaci procentowej. Jeżeli wskaźnik wynosi 100%, to oznacza, że oglądalność programu w grupie docelowej … Czytaj dalej

Agregacja (ang. aggregation)

Agregacja to metoda prezentacji danych ilościowych, polegająca na wyliczeniu wartości zmiennej dla kilku grup przypadków i przedstawieniu ich w jednej tabeli w celach porównawczych. Przykład: jeżeli chcemy przedstawić liczbę urodzeń w Polsce w ujęciu na poszczególne regiony, to możemy analizować … Czytaj dalej

Agregat (ang. aggregate)

Agregat to rodzaj skali stworzonej poprzez połączenie dwóch lub więcej skal, z których każda jest wykorzystywana do pomiaru innej zmiennej. Agregaty wykorzystywane są często w analizach ekonomicznych; umożliwiają ocenę porównawczą różnych zjawisk ekonomicznych np. popytu, podaży, optymizmu konsumentów, skali bezrobocia itp.