Imputacja (ang. imputation)

Imputacja to procedura uzupełniania braków danych wprowadzonych do pakietu statystycznego. Braki danych mogą być pomijane w trakcie analizy lub też zastępowane wartościami losowymi, średnimi itp. Braki danych na temat wysokości dochodów respondentów, którzy nie podali takiej informacji, można uzupełnić np. w … Czytaj dalej

Indeks (ang. index)

Indeks to miara stosowana do pomiaru zjawisk społecznych, gospodarczych itp. będąca syntetycznym ujęciem kilku lub kilkunastu różnych wskaźników, opisujących to samo zjawisko w jego różnych wymiarach. Przykładowo indeks rozwoju gospodarczego można stworzyć w wyniku porównania takich wskaźników jak stopa bezrobocia, inflacji, PKB … Czytaj dalej

Indukcja (ang. induction)

Indukcja to metoda rozumowania i wnioskowania, oparta na obserwacji zjawisk i przypadków szczegółowych w celu zrozumienia zjawisk i przypadków ogólnych (od szczegółu do ogółu). Przeciwieństwo dedukcji.

Informator (ang. informant)

Informator to osoba pomagająca badaczom w dotarciu do określonej grupy społecznej, wspólnoty, subkultury itp. Informator jest bardzo przydatny w sytuacji, gdy badacze chcą przeprowadzić badanie w środowiskach trudno dostępnych: sektach religijnych, subkulturach młodzieżowych, jak również wspólnotach zrzeszających mniejszości seksualne, narodowe … Czytaj dalej