Random route (ustalona ścieżka)

Random route to metoda doboru próby badanej polegająca na tym, że ankieter otrzymuje wybrany adres (punkt startowy) i rozpoczyna realizację badania, przeprowadzając kolejne wywiady w co n-tym mieszkaniu, od punktu startowego poczynając.

Randomizacja (ang. randomization)

Randomizacja to metoda losowego doboru osób do grupy eksperymentalnej i kontrolnej. Stosowana jest po to, aby przydzielenie uczestników eksperymentu do poszczególnej grupy było wyłącznie dziełem przypadku. W ten sposób zostaje zachowane prawdopodobieństwo, że obie grupy nie będą się różnić między sobą ze … Czytaj dalej

Rangowanie (ang. rank order scaling)

Rangowanie to typ skali pomiarowej, za pomocą której respondent szereguje cechy produktu, usługi lub innego obiektu, poczynając od cechy z jego punktu widzenia najważniejszej do najmniej istotnej (lub odwrotnie).

Raport badawczy (ang. debrief, research report)

Raport badawczy to pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego badania przygotowane przez realizatorów dla zleceniodawcy. Raport badawczy zawiera: przedstawienie celu badania, opis metodologii badania i najważniejszych prac zrealizowanych w ramach projektu, wyniki oraz końcowe wnioski i konkluzje.

Rating

Rating to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do określenia odsetka osób, które zetknęły się z emisją konkretnego programu lub reklamy telewizyjnej.

Reach

Reach to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania odsetka osób, które przynajmniej raz zetknęły się z emisją konkretnego programu lub reklamy telewizyjnej.