CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing)

CAPI to wywiad osobisty, w trakcie którego ankieter korzysta z laptopa, notebooka lub innego urządzenia mobilnego zawierającego elektroniczną wersję kwestionariusza wywiadu. Ankieter odczytuje pytania respondentowi i natychmiast rejestruje odpowiedzi w pamięci urządzenia.

Case study (studium przypadku)

Case study to rodzaj badania, którego celem jest pogłębiona analiza i wyjaśnienie problemu dotyczącego działalności przedsiębiorstwa, firmy, instytucji itp. W case study wykorzystywane są rozmaite metody badawcze: wywiady fokusowe, IDI, obserwacja uczestnicząca i nieuczestnicząca, desk research itp.

CASI (ang. Computer Assisted Self-Interviewing)

CASI to ankieta elektroniczna wyświetlana na ekranie komputera; wypełniana jest samodzielnie przez respondenta, a odpowiedzi są automatycznie rejestrowane przez program komputerowy, kontrolujący jednocześnie prawidłowe wypełnianie ankiety.

Category management

Category management to badanie, którego celem jest ustalenie sposobów efektywnego wykorzystania powierzchni wystawienniczej i sprzedażowej w sklepach, hipermarketach itp. (jak należy eksponować produkty na półkach sklepowych, żeby przyciągnęły uwagę klienta). Badanie może polegać na obserwacji klientów przy półkach sklepowych, realizacji … Czytaj dalej

Central location

Central location to rodzaj badania odbywające się na terenie sklepu, hipermarketu, centrum handlowego itp. Celem badania jest ocena i testowanie przez klientów różnych produktów (najczęściej spożywczych), ich opakowań, wyglądu, ceny.

Centyl (ang. centile)

Centyl to parametr statystyczny, kwantyl setnego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 100 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości … Czytaj dalej

Cenzus (ang. census)

Cenzus to zestawienie wszystkich wymaganych cech i warunków, które musi spełniać konkretna osoba, aby zostać uczestnikiem jakiegoś badania. Cenzus dotyczy najczęściej wieku danej osoby, miejsca zamieszkania, wykształcenia, zawodu itp. Termin „cenzus” w innym znaczeniu oznacza również powszechny spis ludności.