Zapytanie badawcze (ang. inquiry letter)

Zapytanie badawcze to list wysyłany do agencji lub innej instytucji badawczej, w którym klient wyraża zainteresowanie realizacją jakiegoś badania. Do zapytania badawczego dołączany jest zazwyczaj opis problemu badawczego.

Zasada świadomej zgody (ang. informed consent)

Zasada świadomej zgody to jedna z podstawowych zasad etycznych stosowana w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. Oznacza ona, że uczestnik badania, czyli respondent, powinien zostać powiadomiony o jego celu, sposobie realizacji, wykorzystanych technikach i metodach badawczych oraz możliwości odmowy lub rezygnacji … Czytaj dalej

Zmienna (ang. variable)

Zmienna to każda cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, która może przyjąć co najmniej dwie wartości. Najprostszym przykładem zmiennej jest płeć.

Zmienna ciągła (ang. continuous variable)

Zmienna ciągła to każda cecha badanej osoby, obiektu lub zjawiska, którą można mierzyć na skali ilorazowej lub interwałowej. Najprostszym przykładem zmiennej ciągłej w przypadku jakiejś osobie będzie jej wiek, wzrost, waga.