Pakiet statystyczny (ang. statistical package)

Pakiet statystyczny to program komputerowy przeznaczony do analizy danych pochodzących z wszelkiego rodzaju badań ilościowych, sondażowych, statystycznych, ekonometrycznych itp. Program umożliwia wprowadzanie danych w postaci numerycznej, a następnie przeprowadzanie na nich takich operacji jak: czyszczenie danych, kodowanie, rekodowanie, imputacja, zaawansowana … Czytaj dalej

Panel konsumencki (ang. consumer panel)

Panel konsumencki to panel, którego uczestnikami są odbiorcy i nabywcy produktów i usług. Panel konsumencki umożliwia systematyczne badanie zachowań konsumentów, wartości nabywanych produktów i usług, preferowanych marek, zwyczajów zakupowych itp.

PAPI (ang. Paper and Pencil Interview)

PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) to najbardziej znany, tradycyjny rodzaj wywiadu osobistego, w trakcie którego ankieter wykorzystuje papierowy kwestionariusz wywiadu, czytając respondentowi pytania i ręcznie zakreślając jego odpowiedzi. Obecnie wywiad PAPI jest coraz częściej zastępowany przez wywiad CAPI, w … Czytaj dalej

Paradygmat (ang. paradigm)

Paradygmat to model, wzorzec, podejście metodologiczne, które można wykorzystać do opisu oraz interpretacji jakiegoś zjawiska, zachowania, postawy itp. Teoria paradygmatów została sformułowana przez amerykańskiego metodologa Thomasa Kuhna (ur. 1922 – zm. 1996), w jego głośnej książce Struktura rewolucji naukowych (1962, … Czytaj dalej

Parametr (ang. parameter)

Parametr to miara statystyczna, za pomocą której można opisać zmienną, rozkład jej wartości i zależność pomiędzy inną zmienną lub grupą zmiennych. Do najczęściej używanych parametrów należą m.in. średnia arytmetyczna, mediana, modalna, kwantyl, odchylenie standardowe, rozstęp i wiele innych.

Park E. Robert

Park E. Robert (ur. 1864 – zm. 1944) socjolog amerykański, wieloletni profesor Chicago University i jeden z czołowych przedstawicieli szkoły chicagowskiej. W swojej pracy naukowej zajmował się głównie socjologią miasta, był jednym z twórców tzw. ekologii społecznej (ang. human ecology), … Czytaj dalej