Kierunek związku (ang. direct correlation)

Kierunek związku to miara opisująca zależność pomiędzy zmianą wartości dwóch zmiennych. Może przejmować kierunek dodatni lub ujemny. Kierunek dodatni oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, rośnie również wartość drugiej. Kierunek ujemny oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, … Czytaj dalej

Kinsey Alfred Charles

Kinsey Alfred Charles (ur. 1894 – zm. 1956) biolog amerykański, założyciel Institut for Sex Research (1942), autor pionierskich badań seksualności, które zrealizował w latach 1938 – 1948. Wyniki swoich badań, opartych na wywiadach z 18,5 tysiącami mieszkańców Stanów Zjednoczonych, opublikował w Sexual Behavior … Czytaj dalej

Klucz kodowy (ang. codeframe)

Klucz kodowy to zestawienie wszystkich numerów, za pomocą których oznaczamy wartości zmiennych, wprowadzanych do pakietu statystycznego lub innego programu. Przykładowo zmienna płeć będzie oznaczona dwoma numerami (np. 1 i 2), które zostaną przypisane do konkretnej płci.

Kod (ang. code)

Kod to numeryczne oznaczenie wartości jakiejś zmiennej, którym jest ona opisywana w trakcie wprowadzania danych do pakietu statystycznego lub innego programu. Najprostszym przykładem kodu jest oznaczenie płci: 1 – kobieta, 2 – mężczyzna (lub odwrotnie).

Kodeks ICC/ESOMAR (ang. ICC/ESOMAR Code)

Kodeks ICC/ESOMAR to zbiór zasad etycznych i standardów stosowanych w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. Kodeks ten określa przede wszystkim obowiązki badaczy oraz prawa osób badanych (respondentów) i zleceniodawców badań. Kodeks został przyjęty w roku 1977, w wyniku wspólnej inicjatywy … Czytaj dalej