Dane (ang. data)

Dane to wszelkie informacje, dokumenty, źródła, materiały itp. gromadzone przez badaczy w trakcie realizowanego badania, z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych.

Dane ciągłe (ang. continuous data)

Dane ciągłe gromadzone są w sposób systematyczny i przez nieokreślony okres czasu; dane takie pozyskiwane są często za pomocą tzw. badań ciągłych (badania telemetryczne, badania słuchalności radia, panele gospodarstw domowych).

Dane ilościowe (ang. quantitative data)

Dane ilościowe to wszelkie informacje, które można przedstawić w formie numerycznej i dokonywać na nich w sensowny sposób dowolnych operacji arytmetycznych.

Dane surowe (ang. raw data)

Dane surowe to wszystkie informacje, które są wprowadzane do pakietu statystycznego lub innego programu komputerowego, w którym będą następnie czyszczone, uzupełniane i przygotowywane do dalszej analizy.

Dane wtórne (ang. secondary data)

Dane wtórne to wszelkie informacje, które już istnieją i są dostępne w określonej postaci: statystyk publicznych, raportów branżowych, sprawozdań, publikacji prasowych lub książkowych, archiwów itp.

Data Mining (zgłębianie danych)

Data Mining to proces analizy i eksploracji danych, w celu odnalezienia prawidłowości i  współzależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Od kilku ładnych lat określenie data mining wypierane jest przez inny termin: Big Data. Jeżeli chcesz być zatem na czasie, to w towarzystwie mów tylko … Czytaj dalej

Debranding

Debranding to proces zmiany świadomości marki wśród jej dotychczasowych i potencjalnych odbiorców, podejmowany przez firmę w reakcji na jakieś zdarzenia: zmiany lub poszerzenia grupy docelowej, odchodzenia dotychczasowych klientów, zmiany strategii marketingowej itp.